Отворени обучения

Както подсказва и името им, на тях всички желаещи са добре дошли. Те са насочени предимно към малки и средни фирми, както и към фирми, които желаят да изпратят само един или няколко свои служители за съответното обучение. Тяхно предимство е и свободната обмяна на опит между участници от различни сфери и области на деловия живот.

Целят повишаване на квалификацията на участниците, получаване и усвояване не само на нови теоретични знания, но най-вече на практически умения. Задачата им, също така, е да подобрят взаимодействието на фирмата със заобикалящата я бизнес среда – клиенти, делови партньори, институции.

Провеждат се от практикуващи специалисти със солиден опит, придобит на водещи позиции в наши и чуждестранни компании.

Методът на провеждане на тренингите е интерактивен, с включване на множество специфични за темата и конкретната фирма(и) казуси и ситуации.

Продължителността им е 1 или 2 дни, концентрирано обучение, в рамките на 7-8 часа дневно. Максималният брой участници е сведен до 10 души, което гарантира повече време и персонално внимание към всеки един от присъстващите.

Мястото на провеждане е подходящо подредена и оборудвана за целта учебна зала, с възможност за предварително уточняване на местонахождението /при вътрешно-фирмените обучения/.

Езикът, на който се провеждат обученията и на който са изготвени работните материали е български. По желание на клиента вътрешнофирмените обучения могат да бъдат проведени и на английски или руски език.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОТВОРЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ


Вътрешно – фирмени обучения

Организират се и се изработват изцяло по желание и според нуждите на съответната компания, след детаилно проучване нивото на подготовка и знания на нейните служители, техните очаквания и целите на фирмата.


Какви ползи Ви носят тези обучения?

За Вас, като Търговски представител:

• Помагат да обобщите, подобрите и структурирате опита си.
• Създават конкретни практически умения за ефективен подход към клиента.
• Увеличаване на продажбите и броя на удовлетволените клиенти.
• Създаване на дълготрайни и партньорски взаимоотношения с тях.

За Вас, като работодател и Мениджър:

• Повишаване мотивацията и ангажираността на персоналът Ви.
• Подобряване на микроклимата в колектива.
• Повишаване имиджа на Вашата фирма.
• Изграждане и затвърждаване на корпоративната култура.

Защо Ви е необходимо всичко това?

• Защото светът непрекъснато се променя и ние трябва да сме "в крак с времето".
• Защото разминаването между теоретичните познания, получавани във ВУЗ и необходимите практически умения в реалния бизнес все още е твърдо голямо.
• Защото дефицитът от практически умения се чувства осезателно в бързоразвиващите се икономически отрасли.
• Защото много от българските специалисти все още не притежават в достатъчна степен знания и умения за заемането на дадена длъжност и е необходимо да преминат допълнителни обучения.
• Защото с повишаването на квалификацията на собствените Ви специалисти ще спестите много повече от намирането на нови такивa.