Eкипът на "СЕКВОЯ-МТК" ЕООД се състои от доказани в своите сфери на дейност професионалисти. Считаме комбинацията от нашето образование, богат практически опит и познания за българския пазар като наша основна отличителна черта.

Всички членове на нашия екип имат висше хуманитарно образование и втора Магистърска степен по маркетинг, мениджмънт или международни бизнес отношения придобита във водещи учебни заведения.

Нашият екип притежава и богат практически опит на позиции като "Търговски представител", "Маркетинг мениджър" и "Продуктов мениджър" и т.н., придобит във водещи наши и чуждестранни компании.

Фирма "СЕКВОЯ-МТК" ЕООД работи в тясно сътрудничество с редица консултанти, доказани професионалисти в своите браншове и сфери, както у нас, така и в чужбина.


Мениджърски екип

Иво Хаджийски e Управляващ директор на Секвоя-МТК ЕООД

Неговите професионални ангажименти са свързани с провежданите тренинги и обучения, както и с координацията по изготвянето на пазарни анализи. Той е с почти 15 годишен опит на различни позиции в областта на реалния бизнес - продажбите, преговорите, презентациите и др. Работил е за световно известни фирми, сред които "3M" & "Бакстер" - САЩ, както и "БАСФ "- Германия.
Притежава магистърска степен по индустриални биотехнологии придобита от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и по "Международни бизнес отношения" /Нов български университет/. Владее английски и руски език.

 

Димитър Огнянов е Старши консултант и координатор.

Неговите отговорности са пряко срързани с поддържането на контактите с настоящите и потенциалните клиенти на фирмата зад граница, създаването на маркетингови стратегии и консултиране, събирането, обработката и анализа на бизнес информацията от чужбина.
Магистър е по икономика от "Allegheny College"- САЩ. Притежава и диплома за второ висше образование от INSEAD - Франция по специалността General Management. Има 10 годишен опит в сферата на банковите услуги и дейности, придобит на водещи позиции в чуждестранни банки. Владее английски и френски език.Теодора Спасова е Търговски и Маркетинг мениджър.

Нейната основна дейност е свързана с намирането на нашите нови клиенти, поддържането на контакт с вече съществуващите такива и консултиране по създаването на маркетингови стратегии и позиционирането на нови марки, продукти и услуги.
Тя притежава висше-бизнес образование - Магистърска степен по Маркетинг от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и магистърска степен по Специална педагогика – Логопедия /СДУ "Св. Климент Охридски"/. В професионалното си развитие има натрупан опит в областта на рекламата, продажбите, туризма, както и дългогодишна клинична практика, съчетана с преподавателски опит от НБУ – гр. София. Работила е по международни проекти. Владее английски и испански език.Искрено вярваме, че взаимодопълващият се опит на нашите специалисти и добрият им екипен дух, съставляват силата на нашата фирма!