Тема Дати Място Цена Записване

Умения за успешно водене на търговски преговори
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за аргументиране, справяне с възражения и постигане на съгласие
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Постигане на ефективен ангажимент според профила на клиента
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Управление на продажбите при работа с ключови клиенти
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Ключови етапи за реализирането на успешни продажби
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за успешно водене на търговски преговори
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Презентационни умения
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Управление на продажбите при работа с ключови клиенти
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за аргументиране, справяне с възражения и постигане на съгласие
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Бизнес етикет
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Постигане на ефективен ангажимент според профила на клиента
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Подбор на персонал. Изграждане и управление на екип. Коучинг и менторство
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Ключови етапи за реализирането на успешни продажби
Виж повече

- гр. София
370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за успешно водене на търговски преговори
Виж повече

- гр. София
370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за аргументиране, справяне с възражения и постигане на съгласие
Виж повече

- гр. София
390 лв. Записвам се

Постигане на ефективен ангажимент според профила на клиента
Виж повече

- гр. София
390 лв. Записвам се

Ключови етапи за реализирането на успешни продажби
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за успешно водене на търговски преговори
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Презентационни умения
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Управление на продажбите при работа с ключови клиенти
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за аргументиране, справяне с възражения и постигане на съгласие
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Бизнес етикет
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Постигане на ефективен ангажимент според профила на клиента
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Ключови етапи за реализирането на успешни продажби
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за успешно водене на търговски преговори
Виж повече

- гр. София 370 лв
(промоционална
цена)
Записвам се

Умения за аргументиране, справяне с възражения и постигане на съгласие
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

Постигане на ефективен ангажимент според профила на клиента
Виж повече

- гр. София 390 лв. Записвам се

 

Заплащането се извършва по банков път, най-късно до 3 дни преди съответния курс.

Банковата сметка за внасяне на таксите за обучение е:
Фирма "СЕКВОЯ-МТК" ЕООД
ОББ АД, гр. София
Клон Цар Борис III
IBAN: BG 29 UBBS 8002 10 21 19 36 20
BIC: UBBS BG SF

Вторият участник от една и съща фирма /в един тренинг/ получава 5% отстъпка!

Третият и всеки следващ участник от една и съща фирма /в едни тренинг/ получават 10% отстъпка!