Подпомагане излизането на наши фирми на външни пазари

Ако търсите нови пазари за Вашата продукция или услуги, ние ще подпомогнем навлизането Ви на тях, чрез предоставянето на актуална и обективна информация, която да доведе до вземането на адекватно и обосновано решение относно бъдещите Ви действия.

Конкретните ни услуги включват:

Изготвяне на анализ относно големината и характеристиките на целевия пазар (подробна информация в цифри и факти за релевантните индустрии и сфери на дейност, придружено със съответните изводи, включително SWOT анализ).
Разработка на стратегия за навлизане на избрания пазар, в това число и информация за конкурентните продукти и техните цени, както и действащата в съответната страна нормативна база.
Информация относно подходящи чуждестранни партньори (детайлен анализ на потенциалните клиенти и партньори на Вашата фирма).
Представяне на Вашата фирма пред потенциалните й партньори в чужбина.
Препоръки за по-нататъшни конкретни действия, направени на основата на наличната информация и особеностите на съответния бранш и страна.