Същност

В този сегмент от нашата дейност Ви предлагаме маркетингови решения за Вашите специфични и конкретни нужди и потребности. Считаме, че с комбинацията от нашия опит и необременеността си от вътрешни и външни фактори, ние предоставяме решенията, от които клиентите ни се нуждаят.

Области, в които предлагаме консултиране:

Проучване и анализ на конкретни пазарни сектори и отрасли.
Позициониране на нова марка, продукт или услуга.
Консултиране на чуждестранни компании и подпомагане навлизането им на българския пазар.
• Консултиране на наши фирми и съдействие при излизането им на външни пазари.
Изграждане и поддържане на отношения с клиенти.

Какви ползи Ви носят предлаганите от нас консултантски решения?

• Ще подобрите и оптимизирате работата си.
• Ще понижите и оптимизирате разходите си.
• Ще намерите нови решения или методи на работа.
• Ще получите конкурентно предимство.
• Ще спомогнат за изграждането на Вашата корпоративна култура.
• Ще подобрите представянето и имиджа си.

Ние Ви гарантираме, че решението, което ще изберем за Вашия случай ще е базирано на най-добрите практики в областта, ще отразява обективното състояние на нещата и ще бъде безпристрастно.

Конфиденциалността е наша ценностна характеристика, затова предоставената Ви услуга остава поверителна!


Outsourcing
В случай че Вашата фирма се нуждае от компетентно и професионално съдействие само за определен период от време или само по даден проект, тази услуга ще Ви помогне да намалите значително разходите си и загубата на време, породени от набирането на персонал и бюрократични спънки. Богатият ни опит в областите, в които работим и професионализмът ни са онова, което кара нашите партньори да ни се доверяват и да ни приемат с респект.

Сфери на дейност:

Пазарни проучвания и анализи.
• Изграждане на корпоративна идентичност.
Маркетингови решения.
Позициониране на нова марка, продукт или услуга.
• Всички видове промоционални събития.
• Отношения с клиенти.
Тренинги, обучения и консултиране.