Същност и подход

Тази услуга е особено подходяща за чужди фирми, възнамеряващи да започнат бизнес у нас и нуждаещи се от конкретна, задълбочена и обективна информация, която да подпомогне вземането на адекватно и обосновано решение относно бъдещите им действия.

Ние договаряме с Вас интересуващите Ви параметри на анализа и работим в тесен и непрекъснат контакт с Вашата фирма.

Конкретните услуги които предлагаме тук са:

Подпомагане излизането на наши фирми на външни пазари

Ако търсите нови пазари за Вашата продукция или услуги, ние ще подпомогнем навлизането Ви на тях, чрез предоставянето на актуална и обективна информация, която да доведе до вземането на адекватно и обосновано решение относно бъдещите Ви действия.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
Изработване на пазарен анализ

Анализът ще Ви спести ценно време и значителни средства. Той включва обща част, подробна информация за съответната индустрия и избрана от Вас сфера на дейност, обема и цифровото изражение на пазара, основните "играчи" на него, нормативната база и заключение (препоръки за по-нататъшни действия от Ваша страна).

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
Изработване на бизнес план

Планирането и подготовката са основни моменти в бизнеса и всяка една фирма, новосъздадена или вече утвърдена в определен етап от своето развитие, се изправя пред тях.

Планирането се прави, когато искате да заявите своите цели и начина по който да ги постигнете, а също и в случаите, когато е назрял моментът за "следващата Ви крачка" – представяне на нов продукт, услуга или излизане на нов пазар.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА