"Секвоя – МТК" ЕООД е българска фирма, специализирана в маркетинговите услуги, пазарните проучвания и анализи, обучението на търговски персонал чрез провеждането на интерактивни вътрешно-фирмени и отворени тренинги, както и бизнес консултации на наши и чужди клиенти, желаещи да навлязат на пазара у нас или да увеличат пазарният си дял на него.

Екипът на фирмата включва специалисти с богат практически опит и познания, придобити на мениджърски позиции във водещи компании у нас и в чужбина.

Нашият стремеж е да открием конкретните нужди на клиента, след което заедно да намерим най-подходящото за него решение.

Основната дейност на фирмата е насочена към подобряване и усъвършенстване на продажбените умения на търговския персонал, с което се стремим да подпомогнем професионалното развитие и израстване на всеки наш партньор, както и утвърждаването му в конкурентната бизнес среда.