Тренинги(обучения) Пазарни анализи Бизнес консултиране
Трендинги (обучения)
Целят повишаване на квалификацията на участниците, получаване и усвояване не само на нови теоретични знания, но най-вече на практически умения...
ВИЖ ОЩЕ
Пазарни анализи
Тази услуга е особено подходяща за чужди фирми, възнамеряващи да започнат бизнес у нас или желаещи да разширят присъствието си на нашия пазар и нуждаещи се от конкретна, задълбочена и обективна информация...
ВИЖ ОЩЕ
	Бизнес консултиране
В този сегмент от нашата дейност Ви предлагаме маркетингови решения за Вашите специфични и конкретни нужди и потребности...
ВИЖ ОЩЕ